วิธีเปลียนสกินในเซิฟเวอร์ วิธีเปลียนสกินในเซิฟเวอร์

วิธีเปลียนสกินในเซิฟเวอร์

คุณสามารถเปลียนสกินในเซิฟเวแร์ได้ โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

  • /skin ชื่อตัวละคร  - (จะทำการเซ็ต สกินคุณจะเป็นสกินเดียวกับ ID แท้ตัวนั้น)
    ตัวอย่าง /skin PooMPK จะเปลียนเป็นสกิน PooMPK
  • /clearskin - จะรีเซ็ตสกินกลับเป็นดังเดิม

 

How To Change Skin Minecraft Free    ------->  How To Change Skin Minecraft Free

 

สามารถค้นหาชื่อ ได้จาก http://mcskinsearch.com/