วิธีเปิด/ปิด เทคเจอร์แพคเซิฟเวอร์ วิธีเปิด/ปิด เทคเจอร์แพคเซิฟเวอร์

วิธีเปิด/ปิด เทคเจอร์แพคเซิฟเวอร์

วิธีที่ง่ายแสนง่าย  1. เลือกเมนู Multiplayer
                       2. เลือกที่เซิฟเวอร์ Jupi Craft Server กด Edit
                       3. Resource Pack: Disable