วิธีเล่นเกาะกรด Acidisland วิธีเล่นเกาะกรด Acidisland

วิธีเล่นเกาะกรด Acidisland

  • นํ้าเป็นกรด ก็ตีความได้เลยว่าอันตราย นํ้าที่เป็นส่วนผสมหลายอย่างในเกม สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นํ้ากรดไม่ต้องสืบเลยว่า นํ้าในขวดจะปลอดภัย
  • Be careful! นํ้ากรดทำให้คุณตายได้
  • สัตว์ ที่คุณเลี้ยวไว้ ถ้าเลี้ยงไม่ดีโดดนํ้า แน่นอนว่าคุณจะสูญเสียสัตว์คู่หู แต่ถ้าสัตว์ร้ายคุณผลักมันลงไปมันจะละลายมัน
  • นํ้า และ ลาวา สามารถเป็น หินหยาบได้
  • ถ้าคุณต้องการหายใจในนํ้าคุณต้องมี ยาหายใจแต่มันอยู่ไม่ได้นานหลอก
  • คุณพร้อมเริ่มแล้ว หรือ ยังเข้าไปเลย thzgame.tk
  • สามารถทำ Challenge โดยการ /c เปิดเมนู จะได้รับของรางวัลเมือทำ Challenge เสร็จ
  • สามารถให้เพื่อนมาร่วมเกาะได้ โดนการ ชวนเพื่อน ด้วยคำสั้ง /is invite ชื่อเพื่อน