วิธีเล่น HideAndSeek วิธีเล่น HideAndSeek

วิธีเล่น HideAndSeek

  • แปลตามชื่อเลยก็ ซ้อนและแอบ ซ้อนแอบ
  • Hider (คนซ้อน) จะเป็นบล็อคต่างๆ ที่คุณต้องอยู่เป็นที่ให้เนียนที่สุดและอยู่รอดจนเวลาหมด
  • Seeker (คนหา) จะเป็นคนหาพวกที่แอบซ้อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมพ เมือเจอแล้วตีให้ตายแล้วคุณก็จะมีพักพวกเพิ่มขึ้นเพื่อหาคนซ้อนต่อไปก่อนเวลาที่จะหมด
  • ถ้าเวลาหมด และเหลือ Hider อยู่ Hider จะเป็นฝ่ายชนะ
  • แต่ถ้า Hider โดนเจอจนหมด Seeker จะชนะทันทีแล้วเกมก็จบลง
HideAndSeek