วิธีเล่น Speedbuilder วิธีเล่น Speedbuilder

วิธีเล่น Speedbuilder

  • เป็นมินิเกม ที่ทำให้คุณฝึกทักษะการสร้างที่รวดเร็ว ฝึกความจำ
  • วิธีเล่น จะมีแบบกำหนดให้ ผู้เล่นจะต้องสร้างตามแบบนั้นให้เหมือนหรือเหมือนที่เท่าจะทำได้
  • การกำหนดคะแนน กาเดียนจะเป็นคนตัดสิน ด้วย เปอร์เซ็น การสร้างความเหมือน 0-100%
  • ผู้เล่นคนใดได้คะแนน น้อยที่สุดจะถูกกาเดียนปล่อยลำแสง ทำลายล้าง ที่คุณสร้างและคุณจะออกจากการแข่งขันเป็น ผู้ชม
  • Perfect Score! จะได้ก็ต่อเมือคุณสร้างได้เหมือน แบบที่กำหนด
  • ถ้าผู้เล่นเหลือ 2 คน ได้ Perfect Score เหมือนกันจะ แข่งกันต่อตนกว่ามีผู้ใดทำผิด จนมีผู้ชนะที่ได้คะแนนสูงกว่า

SpeedBuilder