วิธีสมัคร/ล็อกอิน/เปลียนรหัสผ่าน Register/Login/Change Password

วิธีสมัคร/ล็อกอิน/เปลียนรหัสผ่าน

Register(สมัคร)  มีด้วยกัน 2 วิธี 1. สมัครจากในเกมส์ เข้าเซิฟด้วย ip: thzgame.tk

                                                                    พิมพ์ /register รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วกด Enter

                                                                2. สมัครจากในเว็บ เข้าไปหน้านี้ คลิก กรอกข้อมูลลงไปตามปกติ และถูกต้อง

Login(ล็อกอิน)                                1.ถ้าคุณสมัครแล้วสามารถ เข้าเกมส์ผ่าน ip: thzgame.tk

                                                                 แล้วพิมพ์ /login รหัสผ่านที่สมัครในเกมส์หรือบนเว็บที่สมัครไว้

                                                               2.ล็อกอิน เข้าเว็บช็อป คลิก ใส่ชื่อ และรหัสผ่านที่สมัครในเว็บหรือในเกมส์ไว้

Change Password                วิธีเปลียนรหัสผ่านให้ ล็อกอินในเว็บให้เรียบร้อย จากนั้นให้เข้าไปใน ข้อมูลส่วนตัว คลิก

                                                         มองบรรทัดสุดท้าย หัวข้อ Change password เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นกรอกข้อมูลตามปกติ